skip to Main Content
Gardstunet Visualisert Tak

Ta ned og bygge opp igjen

Hvorfor må låven taes ned før den bygges opp igjen?

Da vi startet å utrede bygging av bolig i låven var utgangspunktet akkurat det; bygging i låven. Vi regnet med at låvens tilstand var god nok til det. Vi engasjerte arkitekter og rådgivere som gikk grundig gjennom hele bygget, og søkte å få avdekket tilstand, og se muligheter. Kortversjonen er at låvens tilstand og styrke er vesentlig annerledes enn det vi kunne ønske. Verken arkitekter eller konsulenter kan se at det er mulig å bygge noe her uten å demontere, forsterke og fornye.

Dagens tilstand: Stort behov for å stabilisere og sikre

Ellen og Erling har bebodd eiendommen siden 1998, og Erling har brukt en stor del av sin fritid på å stabilisere og sikre alle bygninger, i håp om å hindre at de ramler sammen, bokstavelig talt.

Erlings redningsaksjoner på låven i korte trekk:

 • Støttet opp de deler av låven som ikke er støttet opp av fjøs-muren og hvor det er stadig sig.
 • Støpt betonggulv i garasje/verksted og stabilisert veggen med bolter, gjengejern og andre midlertidige løsninger.
 • Midlertidig reparert en lekkasje i taket mot sjøsiden.
 • Kontinuerlig sikring av gulv og tak for å sikre at man ikke går gjennom det råtne gulvet eller får noe i hodet.
 • Midlertidig sikret skifer-taket for å hindre at flere taksteiner faller ned.

Dette kan gjenbrukes fra låven:

I hovedsak skal alt material fra låven som ikke er ødelagt gjenbrukes i den nye låven.

 • Stein-fjøsen skal stå i sin helhet og blir en del av fundamentet.
 • Taksteinen som består av 40 x 40cm skiferheller skal brukes på taket mot tunet.
 • Trekonstruksjoner og øvrig material i ok stand brukes som del av interiøret.

Materialer som ikke gjeninnsettes i den nye låves bygningskropp vil vi kunne bruke på de andre byggene, hvor dette trengs. I den sammenheng er vognsvalen det viktigste bygget med tanke på sikring. Taket på stabburet ble reparert tidligere i år og bygningen ble da samtidig forsterket og stabilisert.

Dette må moderniseres på låven:

Krav til vindusflater og lys, isolasjon, ventilasjon, brannsikring og videre setter føringer for hvor mye som må moderniseres i det nye bygget. I tillegg har vi en ambisjon om at vårt nye hjem skal være et plusshus, naturhus og bruke smart teknologi.

Innholdet i det nye bygget vil være: 1.etasje: hobbyrom, lagerrom og garasje; 2. og 3. etasje: Hoved-leilighet og bi-leilighet; U-etasje (gammel fraukjeller): Badstu og spa-avdeling.

Dette blir tilført:

 • Solcellepanel og solfangere. ca. 15 KWp, on-grid
 • Nye vinduer av lavenergi-glass
 • Ny fundamentering
 • Nytt dekke mellom fjøs og låvedel – i betong
 • Ny bygningskropp av massiv-tre
 • Behovsstyrt ventilasjon, RF%, CO, CO2, TEMP, PM10
 • Gråvann-gjenvinning
 • Vannbåren varme
 • Kjøkkenhage/gartneri
 • Smarte føringsveier for tekniske installasjoner, samlet og overdimensjonert
 • Smart EL – lys, dører, vinduer, alarm m.m.
 • Gass som energibærer (peis, komfyr, oppvarming)

 

Låven blir 1,5 meter høyere enn opprinnelig

Den nye bygningen vil bli 1,5 m høyere enn opprinnelig bygning på grunn av isolering mellom etasjer, i yttervegger og tak. Og for å muliggjøre beboelige rom i 2. etasje i hoved- og bi-leilighet.

Det arkitektoniske grepet ved å gjennomhulle bygget med vinduer vil gi utsikt til fjellet og havet på andre siden fra tunet og innsyn i kjøkkenhagen vår.

Se på bildene under hvordan forskjellen fra det gamle til det nye bygget blir – sånn cirka.

Katarina Belsom
This Post Has 4 Comments
 1. Stort og spennende prosjekt dere skal igang med. Vil bare gi dere et tips: på Frosta er det en låve som er totalrenovert ig fantastisk flott. Vi var på omvisning der og ble stromonert over hva de har fått til. Dere burde sjekke den ut før dere gå i gang. Sikkert mange gode råd og tips å få av de flotte folkene som bor der ?
  Ta kontakt, så får dere mer info ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Back To Top